Euroregiony

Jedną spośród form wspomagania między regionami w UE są euroregiony.

Posiadają one styl samorządowo - rządowy. Tych wyżej wymienionych znaczącym funkcją jest wzmacnianie społecznych oraz ekonomicznych więzi między sąsiadującymi regionami z różnorakich krajów Europy. Obsługują unijne aplikacje pomocowe, oferują akcje szkoleniowe, jednoczą partnerów do wspomagania transgranicznej, organizują jeszcze spotkania oraz seminaria. Na obszarach nadbałtyckich funkcjonują dwa Euroregiony: Bałtyk oraz Pomerania.

Euroregion Bałtyk został utworzony w 1997 roku.

Rzeczpospolita Polska utworzyła Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które pomaga uczestniczyć we współpracy transgranicznej.