Przeglądy

Pomiary akumulatorów

Właściwie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach wykorzystania akumulatorów pomiary rezystancji wewnętrznej, pojemności, temperatury, napięcia ładowania akumulatorów należałoby wypełniać corocznie, w pewnych przypadkach co pół roku.

Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę. Następnie po 24h godzinkach w stanie czuwania na zasilaniu bateryjnym musi zajmować się poprzez min. 30 min w stanie zwiększonego poboru prądu - to jest podczas nadawania sygnałów. Przy pomiarach akumulatorów należy doliczyć prawidłowy zapas pojemności, tak żeby system bez problemu przeszedł testy poprzez najbliższy rok.

Mostki - miejsca zespalania akumulatorów nie są w stanie powodować nadmiernych strat - mieć podwyższonej rezystancji. Wpływ na to posiadają zespalania (dokręcenie śrub) oraz poziom powierzchni łączników oraz terminali akumulatorów. Niepewne scalenie niedługo stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie i spadek napięcia.

Budynki użyteczności publicznej

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) pozwala na przekazywanie treści głosowej.

Nadawanie sygnałów informacyjnych oraz ostrzegawczych usprawnia ewakuację w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO ułatwia ograniczenie dezorientacji ludzi znajdujących się w zagrożonym obiekcie. Kilkakrotnie są to zwykle osoby nieznające układu wnętrz, kierunków ewakuacji. Sposoby ostrzegawcze potrzebne są w szczególności w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, dworcach, lotniskach.

DSO ma szczególnie znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru ewentualnie wybuchu. Wszędzie tam gdzie może dobrnąć do paniki. Komunikaty systemowe mają sposobność zostać nadawane według automatyczny ewentualnie przez dedykowany mikrofon - przez operatora.

Parametry DSO w systemie bateryjnym

Wartość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa oraz komunikaty automatyczne powinny być prócz tego zrozumiałe a poziom dźwięku może się zmniejszyć maksymalnie o 6dB.

Temperatura pracy 20-25 st C.

Ważnym czynnikiem jest sprawdzenie temperatury w środowisku akumulatorów. Dla akumulatorów pracujących w zamkniętej szafie, częstokrotnie w sąsiedztwie maszyn elektronicznych emitujących ciepło, ważka jest ciepło w środku szafy. Ciepło akumulatorów pracujących w tego typu warunkach może odbiegać znacząco od temperatury pomieszczenia.

Podwyższona ciepło (na przykład w ciepłe dni) rzutuje na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niźli 25 stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - 25 st. C.

Kontrola elementów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa wszystkie detale Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego powinny zostać cyklicznie poddawane inspekcji. Przeznaczeniem jest utrzymywanie pełnej wydajności w sytuacji potrzeby. System Ostrzegania Dźwiękowego musi zostać testowany raz na trzy miesiące.

W układzie zasilania DSO ogniwem kluczowym są akumulatory, z tej powodu że w wypadku wybuchu pożaru, przed inauguracją gaszenia, odcięte pozostaje zasilanie sieciowe. W tym czasie system Dźwiękowego powiadamiania, musi polegać wyłącznie na zasilaniu niskonapięciowym, z akumulatorów. Zazwyczaj to jest 24V (2 x akumulator 12V w zestawieniu z szeregowy) lub 48 (4 x 12V).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.